Poezië posters

2015 / vrij werk

 

Prachtige gedichten door grote schrijvers, geïllustreerd door mij (vrij werk).

Beautiful poems by great writers, illustrated by me (free work).